Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

Y 4K là gì?

by Dave Michels - No Jitter | May 01, 2017 - Solaco dịch - May 19, 2017


Y 4K là gì?

translated into Vietnamese by Solaco

Y 4K?

by Dave Michels 1 - No Jitter | May 01, 2017

Cùng với nền công nghệ cũng như kinh tế không ngừng được cải tiến ngày nay, thì Hội nghị Truyền hình 4K cũng đang góp mặt


Trong mấy năm qua, sự hiện diện của video 4K đã nhanh chóng từ lĩnh vực khái niệm công nghệ đơn thuần bước sang dòng hàng thiết bị điện tử tiêu thụ không thể thiếu. Giờ đây, màn hình 4K chiếm lĩnh ti vi, máy tính và điện thoại thông minh là chuyện quá phổ biến. Người tiêu dùng thấy hài lòng với 4K từ các máy ảnh đời mới cho chí hệ thống tivi Netflix 2. Nhưng hiện 4K đã có mặt trong phòng họp Hội nghị Truyền hình của bạn chưa?

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Công nghệ Thực Tế Ảo góp phần vào Hội nghị Truyền hình

by Cat Zakrzewski - The Wall Street Journal Business Report, Sept. 18, 2016 10:06 P.M. ET - Solaco dịch - Sept. 20, 2016


Công nghệ Thực Tế Ảo góp phần vào Hội nghị Truyền hình

translated into Vietnamese by Solaco

Virtual Reality Takes On the Videoconference

by Cat Zakrzewski - The Wall Street Journal Business Report, Sept. 18, 2016 10:06 P.M. ET

Phải chăng nếu cuộc họp được diễn ra với công nghệ thực tế ảo kèm theo hình avatar, thì mọi người sẽ cảm thấy sự kết nối gần gũi hơn nhiều?

Các chuyên viên tiên phong đang xúc tiến nhiều hệ thống thực tế ảo mà một ngày kia có thể sẽ thay thế cho công nghệ Hội nghị Truyền hình hiện vốn đang là một phương tiện phổ biến cho các cuộc họp trong giới doanh thương.